Våra tjänster

Akuta besvär

Akuta besvär

Tandvärk eller trasiga fyllningar? Akuta besvär behandlas redan samma dag du ringer för att boka din tid. Vid tandvärk är målsättningen att lindra smärtan vid första besöket. Oavsett vad som behöver göras kan du känna dig trygg i att fullständig bedövning alltid kan uppnås innan behandlingen inleds.

Årliga undersökningar

Årliga undersökningar

Vi har möjlighet att diagnostisera de flesta munhälsorelaterade problem. Allt från mindre tandköttsinflammationer och ytliga kariesangrepp till omfattande karies- och tandlossningsinfektioner. Tanken med den årliga undersökningen är att upptäcka dessa problem på ett tidigt stadium och på så sätt förebygga framtida besvär. Även estetiska bekymmer eller lösa fyllningar är viktiga att uppmärksamma i tid.

Tandhygienist

Tandhygienist

Hos våra tandhygienister Cecilia och Ewelina får du hjälp att hålla tänderna friska. De ger dig individuellt anpassade råd som hjälper dig att hålla rent. Det kan vara allt från vilka redskap som passar just Din mun till information om kostens betydelse för dina tänder.
Tandhygienisten tar även bort tandsten vilket underlättar rengöring och förebygger tandlossning. I vissa fall tar vi ett salivprov för att få svar på vilka bakterier som finns i din mun. Med den informationen kan vi sedan skräddarsy din behanandling och minimera risken för att nya kariesangrepp uppstår.

Implantatbehandling

Implantatbehandling

I de fall då en tand gått förlorad kan ersättning med implantat ofta vara det bästa alternativet. Vid en implantatbehandling fästs en titanskruv i käkbenet. På denna kan sedan en krona i porslin anslutas. Din nya tand känns och ser ut, precis som en riktig tand. Behandling med implantat innebär flera besök och en minutiös planering utgör grunden för ett lyckat resultat. Vi har lång erfarenhet av implantatbehandlingar och arbetar endast med komponenter från  Thommen www.thommenmedical.se och Straumann www.straumann.com

 

Rotfyllning

Rotfyllning

En tand kan skadas allvarligt, t.ex. av en kariesinfektion. Är skadan så stor att pulpan påverkats behöver tanden ofta rotfyllas. Detta görs alltid med största fokus på hygien och smärtfrihet. Vid rotbehandlingen vidgas och rengörs det utrymme i tanden där nervvävnad och blodkärl finns. Den rengjorda kanalen fylls sedan ut med ett gummimaterial som kallas guttaperka. På så sätt skapas en tät försegling vilken minimerar risken för ny infektion.

 

Tandreglering med invisalign

Tandreglering med invisalign

I de fall där tänder står snett, glest eller trångt kan tandreglering vara en lämplig lösning. Tandreglering med Invisalign görs med hjälp av ett avancerat datoriserat behandlingsprogram. Först framställs en 3D-modell av dina tänder och käkarnas relation till varandra. Utifrån modellen och det önskade resultatet framställs sedan en serie av skenor i klar plast. Skenorna bärs 22h/dygn och byts varje vecka. På så vis flyttas tänderna långsamt och skonsamt till dess nya önskade position. www.invisalign.se

Kronor och broar

Kronor och broar

I de fall då en större del av tanden gått förlorad kan det bli aktuellt att ersätta denna med porslin. Den trasiga delen av tanden slipas då till och ett avtryck tas. Våra tandtekniker framställer sedan den specialanpassade produkten som cementeras mot kvarvarande tand. Porslin används även för broar och implantatkronor. 5-års garanti lämnas på allt porslin.

Lagningar

Lagningar

Vid mindre tandskador är kompositfyllning det bästa alternativet för att ersätta förlorad vävnad. Den skadade delen av tanden rengörs och formas på ett sådant sätt att en tät fyllning kan fästas mot den. Stor vikt läggs på funktion, hållbarhet och att det ska se så naturligt ut som möjligt. 2 års garanti lämnas på alla kompositfyllningar.